static-aside-menu-toggler

František Novotný  – absolvent brnenského konzervatória a  JAMU  – študoval husľovú hru tiež u popredných virtuózov a pedagógov, Zakhara Brona a  Viktora Treťjakova. Víťazstvá, laureátske tituly a zvláštne ocenenia obdržal vo viac ako dvadsiatich súťažiach (napr. Concertino Praga, súťaž P. I. Čajkovského v Moskve, Pražské jaro, Premio Paganini v Janove International Competition v  Tokiu…). Je nositeľom ceny talianskej rozhlasovej a  televíznej spoločnosti RAI a medaily Henryka Wieniawského. Svoj mimoriadne široký repertoár (viac než sedemdesiat titulov s orchestrom) stále rozšiřuje a  uplatňuje v spolupráci s  poprednými symfonickými telesami, koncertuje na významných pódiách európskych zemí (Salzburg Grosses Festspielhaus, Herkulessaal München…), Japonska (Tokyo Bunka Kaikan, Suntory Hall…) a USA (Carnegie Hall…). Okrem tradičného repertoáru predstavuje menej známe či celkom neznáme diela svetových autorov (Bernsteina, Korngolda, Barbera, Coplanda, Rózsy, Berga, Jana Nováka). V  jeho interpretácii vyšli v Čechách prvýkrát tiež romantické koncerty Arenského a Tanejeva (2017). Realizuje nahrávky pre zahraničné i české vydavateľstvá, napr. husľové koncerty Dvořáka a Brahmsa (s Jiřím Bělohlávkom), unikátne 2CD s kompletným husľovým dielom Ernsta Blocha ap. Spolupracuje s rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. Pedagogicky pôsobí na Hudobnej fakulte JAMU, VŠMU, pravidelne učí na majstrovských kurzoch (ČR, Poľsko, Francúzsko, Japonsko, USA). V roku 2009 mu bol udelený titul vysokoškolského profesora. Je porotcom viacerých medzinárodných husľových súťaží (napr. Pražské jaro, Ernst-Szymanowski, Carl Flesch, Balys Dvarionas Competition, Telemann Competition ap.).